کلبه های دوجداره پیش ساخته
  • 10 متر مربع تا دوبلکس 120 متر مربع
  • مقاوم در برابر رطوبت و اشعه یووی
  • عایق حرارتی

<div style="direction: rtl;"><ul><li>10 متر مربع تا دوبلکس 120 متر مربع</li><li>مقاوم در برابر رطوبت و اشعه یووی</li><li>عایق حرارتی</li></ul></div>